Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Odsek oftalmologije

Odsek oftalmologije pruža usluge preventivnih sistematskih pregleda dece predškolskog i školskog uzrasta, kao i odraslog stanovništva, lečenje bolesti organa za vid kao i propisivanje naočara kod refraktornih mana oka, sprovodi konsultativne preglede očnog dna kod hipertenzivnih pacijenata i dijabetičara, merenje intraokularnog pritiska, ekstrakciju stranog tela iz prednjeg segmenta oka i manje intervencije u lokalnoj anesteziji.


dr Radoslava Borišev, specijalista oftalmologije
ms/tehn. Sanja Tubić


Rad sa pacijentima:

ponedeljak, četvrtak: 13,00-19,00h
utorak, sreda, petak: 07,00-13,30h