Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Izjava o misiji i viziji

MISIJA

Misija Doma zdravlјa Žabalј je pružanje usluga primarne zdravstvene zaštite, jednako dostupne, bezbedne, efektivne i efikasne za sve naše korisnike.

 
VIZIJA

Razvoj ka ustanovi, koja će uz podršku sistema, sveobuhvatne, integrisane, efikasne i kvalitetne zdravstvene zaštite, kroz timski rad, profesionalno uvažavanje, saradnju i izgradnju poverenja biti lider u očuvanju i unapređenju zdravlјa pojedinaca, porodice i zajednice stanovništva Opštine Žabalј.

Rodna ravnopravnost - plan delovanja

Više informacija o planu delovanja možete pročitati klikom na link.

Istorijat

Počeci zdravstvene zaštite na ovim prostorima datiraju iz doba austrougarske carice Marije Terezije. Za vreme Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca u žabaljskoj opštini su radili državni lekari postavljeni od strane tadašnjeg Ministarstva narodnog zdravlja.
Dom zdravlja u Žablju, prema podacima, osnovan je ranih 50-ih godina 20. veka. Najpre u vidu zdravstvene stanice locirane na mestu sadašnje zgrade opštinske biblioteke u Žablju, i zapošljavao je lekara, sestru i babicu. Prekoputa od Doma zdravlja je bio stan lekara, odakle je obavljao i tzv. pripravnost. Decembra 1966. godine Dom zdravlja dobija novu zgradu, u centru Žablja, gde se i danas nalazi. U okviru Doma zdravlja je postojalo i porodilište a prva beba u novoj zgradi dolazi na svet na Badnje veče 1967. godine. Brojčano skroman  ali krajnje požrtvovan  zdravstveni kadar, koji su činili laborant, tri doktora (dr Mašić, dr Komnenović i dr Cvetković), dve medicinske sestre, predstavljaju začetak zdravstvene službe u opštini Žabalj. Početkom 1967. godine razvija se i specijalistička služba, najpre u vidu konsultantskih pregleda specijalista iz Novog Sada i Sremske Kamenice, dva puta nedeljno, a potom i stalnim specijalistima iz pneumoftiziologije, ginekologije, pedijatrije. Posebno treba istaći žabaljsko porodilište koje je bilo koncipirano po savremenim standardima savremenog akušerstva. Međutim, 1981. godine porodilište se zatvara zbog nemogućnosti da se ispoštuje 24-časovno prisustvo ginekologa. 80-ih godina Žabalj dobija i prve specijaliste iz medicine rada, neuropsihijatrije, a 1984. godine i ADD (dispanzer za zaštitu dijabetičara), kao i očnog lekara. Treba istaći da se od samog početka velika pažnja posvećivala preventivi, tako da su sistematski pregledi rađeni u školskim učionicama (lekar i sestra bi odlazili u školu). Uporedo se razvijala i stomatološka služba, a 80-ih godina se organizuje i dečja stomatologija. U sklopu Doma zdravlja funkcioniše i apoteka koja je do 01.07.1987. godine funkcionisala kao zasebna celina pod nazivom Narodna apoteka.

Lista lokala Doma zdravlja Žabalj

 

Služba: Lokal:
Hitna pomoć 103
Opšta medicina 102
Pedijatrija 111
Ginekologija 112
Interna medicina 107
Pneumoftiziologija (Plućno) 109
Oftalmologija 120
Psihijatrija 110
Ultrazvuk i RTG 123
Laboratorija 104
Centralni magacin 122
Patronažna služba 101
Stomatologija 117
Ortodoncija 121
Zubna tehnika 119
Pravna i kadrovska služba - Signal za faks 115
Direktor 114
Računovodstvo 113
Šef računovodstva 116
Glavna sestra/tehničar 106
Informatička podrška 105

Potkategorije

  • Službe

    Službe Doma zdravlja Žabalj

     

    Dom zdravlja Žabalj pruža preventivne, dijagnostičke, terapijske i rehabilitacione usluge u oblasti primarne zdravstvene zaštite, u okviru sledećih službi...

  • Rasporedi lekara
  • Dokumentacija