Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Finansijski izveštaj

DOM ZDRAVLJA ŽABALJ
NIKOLE TESLE 66, ŽABALJ
podračun: 840-451661-41

 

STANJE SREDSTAVA NA  DAN 21.01.2022.

3.538.844,70

Prethodno stanje

3.551.483,23

Uplate RFZO

255.687,63

Uplate od participacije za  robu i usluge

0,00

Ostale uplate

0,00

Isplaćeno

268.326,16

UKUPNO

3.538.844,70

 

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Namena

Iznos

Medicinski i sanitetski potrošni materijal

185.911,00

Zarade zaposlenih

0,00

Energenti

0,00

Lekovi

                                 69.776,63

Opstina Zabalj

                     0,00

Jubilarne nagrade

0,00

Ostali troškovi

12.638,53

Stomatološka naknada

0,00

Prevoz

0,00
Finansiranje invalida

0,00

Jednokratna pomoc           0,00

UKUPNO

268.326,16

 

IZVRŠENA PLAĆANJA PO DOBAVLJAČIMA,

Dobavljač

Iznos

 Phoenix pharma lek u zu 69.776,63
 Labteh  52.584,00
 Diagon Adria 20.340,00
 Uprava za trezor 12.638,53
 Pan Star 40.411,00 
 Phoenix Pharma saniteski mat. 18.024,00 
 Neomedika 54.552,00