Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Odsek interne medicine

Odsek Interne medicine podrazumeva preventivne i kurativne preglede hroničnih nezaraznih bolesti vezanih za kardio-vaskularni sistem, kontrolu i praćenje obolelih od dijabetesa, sprovođenje zdravstveno-vaspitnog rada u zajednici. Preglede obavlja specijalista interne medicine, uz obavljanje EKG pregleda.


dr Milan Trnovac, specijalista interne medicine
ms/tehn. Dušanka Gušić


Rad sa pacijentima:
ponedeljak: 13,00-19,00h
utorak - petak: 07-13,30h

Telefon: 021/831-054 lokal: 107