Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Medicinska i dijagnostička oprema

 SPISAK MEDICINSKE I DIJAGNOSTIČKE OPREME DZ ŽABALJ

ŠIFRA I NAZIV OPREME
KOLIČINA
0101001 Osnovni dijagnostički rentgengrafski sistem, stacionarni, analogni
0108001 Sistem za ultrazvuk, za opštu upotrebu
0406005 Kolposkop
0406008 Sto akušerski, električni pogon
0501003 Elektromiograf
0502001 Defibrilator, eksterni, automatski, punjivi
0502006 EKG - elektrokardiograf, jednokanalni
0502007 EKG - elektrokardiograf, višekanalni
0502009 Sistem za monitoring fizioloških funkcija (EKG, TA, puls, temp., O2, CO2)
0503003 Spirometar, dijagnostički
0800001 Automobil - hitna pomoć
0900001 Stolica stomatološka, električna
1001001 Analizator biohemijski višekanalni
1001002 Analizator hematološki, automatski
1002004 Centrifuga, podna, sa velikim brojem obrtaja - ultracentrifuga
2
3
2
1
1
2
2
6
2
1
3
8
2
1
1