Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Imunizacija Vašeg deteta

Imunizacija je preventivna mera za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti. Njen osnovni cilj je sprečavanje, suzbijanje i iskorenjavanje zaraznih bolesti. Iako imunizacija ima dugu istoriju, ona svoj procvat doživljava tek pocetkom 20. veka.
Najopasnije bolesti koje se štite imunizacijom su dečja paraliza, difterija, tetanus, tuberkuloza, veliki kašalj. Pre pronalaska vakcina te bolesti su bile smrtonosne. Iako postoje deca koja su preživela neke od ovih bolesti, njihov organizam nije bio dovoljno jak za odbranu i često se dešavalo da se deca ponovo razbole.
Zahvaljujući imunizaciji, bolesti koje su bile aktuelne u prvoj polovini 20. veka danas su vrlo retke, mada se mogu ponovo pojaviti što znači da nisu potpuno iskorenjene. Zato je obavezno vakcinisanje. Svaka zemlja ima svoj program obaveznih vakcina i veoma je bitno pridržavati ga se. U našoj zemlji sprovođenje vakcinacije je regulisano zakonom.

 

Kalendar obavezne vakcinacije - zaštitimo vakcinom svako dete

Svaka majka zeli da zna kad njeno dete treba da se vakciniše,zbog čega i u koje vreme tj. kolikog uzrasta.U ovom tekstu prikazaćemo kalendar vakcinacije da bi naše mame znale za čega koristi svaka vakcina koju prima njeno dete. Krenimo ispočetka:

UZRAST DETETA NA ROĐENJU
Novorođenče već u porodilištu dobija:

 • BCG vakcinu protiv tuberkuloze
 • HB - protiv hepatitisa B (prva doza) i
 • HBIG (imunoglobulin) protiv hepatitisa B.

DETE U 2-gom MESECU
Dobija vakcinu

 • HB-protiv hepatitisa B (druga doza)

UZRAST OD 3-eg MESECA (posle navršena 2 meseca)
Dete dobija sledeće vakcine:

 • DTP - protiv difterije, tetanusa i velikog kašlja (prva doza)
 • OPV - protiv dečije paralize (prva doza)
 • HIB - protiv oboljenja koja izaziva hemofilus influence tip B (prva doza).

SA NAVRŠENA 3,5 MESECA
Dete dobija sledeće vakcine:

 • DTP - protiv difterije,tetanusa i velikog kašlja(druga doza)
 • OPV - protiv dečije paralize(druga doza)
 • HIB - protiv oboljenja koje izaziva hemofilus influence tip B (druga doza). 


SA 5 MESECI DO NAVRŠENOG 6-og MESECA
Deca dobijaju sledeće vakcine:

 • DTP - protiv difterije, tetanusa i velikog kašlja (treća doza)
 • OPV - protiv dečije paralize (treća doza)
 • HIB - protiv oboljenja koja izaziva hemofilus influence tip B (treća doza)
 • HB - protiv hepatitisa B (treća doza).

DECA U 2.oj GOD. ZNAČI SA NAVRŠENIH 12 DO 15 MESECI
Dobijaju

 • MMR vakcinu. To je vakcina protiv malih boginja, zauški i rubele.

DECA SA NAVRŠENIH 17 DO NAVRŠENIH 24 MESECA
Dobijaju:

 • DTP - protiv difterije,tetanusa i velikog kašlja (prva revakcinacija)
 • OPV - protiv dečije paralize (prva revakcinacija).

DECA SA 7 GODINA, ZNAČI PRE UPISA U PRVI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
Dobijaju:

 • DT - protiv difterije i tetanusa (druga revakcinacija)
 • OPV - protiv dečije paralize (druga revakcinacija)
 • MMR (revakcinacija protiv malih boginja, zauški i rubele).

SA 12 GODINA-VI RAZRED O.Š.
Deca se vakcinišu protiv:

 • HB Hepatitisa B (vakcinacija dece koja do tada nisu vakcinisana sa tri doze vakcine po šemi: 0, 1, 6 meseci.

14 GODINA-VIII RAZRED O.Š.
Vakcinacija:

 • DT - protiv difterije,tetanusa (treća revakcinacija)
 • OPV - protiv dečije paralize (treća revakcinacija).

Eto drage mame, malo sam Vam pojasnila kad, u koje vreme i zašto Vaše dete prima određene vakcine, a u narednom periodu malo ćemo pričati i o tome kakve su to bolesti koje sprečavamo dajući vakcine. Na primer :

 • Šta je tuberkuloza?
 • Šta je hepatitis B?
 • Šta jedifterija, tetanus?
 • šta je veliki kašalj, zaušci i druga oboljenja koja se sprečavaju redovnim i obaveznim vakcinisanjem?

Pozdravlja Vas Vaša patronažna sestra Duška:)

Za više informacija pogledajte brošuru Ministarstva zdravlja.