Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Programi kontinuirane medicinske edukacije

 

U Domu zdravlja Žabalj, pojedinačnim angažovanjem lekara i medicinskih sestara, omogućena je kontinuirana edukacija zdravstvenih radnika visoke i srednje stručne spreme. Naši predavači, po pozivu, mogu održati svoja predavanja i u Vašoj ustanovi.

 

Lista programa kontinuirane medicinske edukacije Doma zdravlja Žabalj:

 1. Uloga zdravstvenih radnika u prevenciji grlića materice

    Autor: medicinska sestra Šolić Jadranka, br. bodova: 1
    (Zdravstveni savet RS, 27.05.2015. Beograd)

2. Uloga zdravstvenih radnika kod pravilne primene hipertenziva
    Autor: farmaceutski tehičar Felbapov Andreja, br. bodova: 1
    (Zdravstveni savet RS, 27.05.2015. Beograd)

3. Bronhijalna astma - globalni zdravstveni problem

   Autor: medicinska sestra Glišić Jelica, br. bodova: 1
    (Zdravstveni savet RS, 27.05.2015. Beograd)

4. Prevencija gingivitisa kod dece

   Autor: stomatološka sestra Kovač Branka, br. bodova: 1
   (Zdravstveni savet RS, 27.05.2015. Beograd)