Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Međunarodni dan deteta

U narednim danima se obeležavaju dva bitna  datuma 19.11.2019.  obeležava se Međunarodni dan prevencije zlostavljanja i zanemarivanja dece  a 20.11.2019. se obeležava Međunarodni dan deteta. Na osnovu Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima deteta i zakona o ratifikaciji Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima deteta,Vlada Republike Srbije je 2005. godine  usvojila Opšti protokol za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja. Odnosi se na svu decu bez diskriminacije, odnosno bez obzira na porodični status, etničko poreklo i sve druge socijalne i individualne karakteristike deteta (boja, rasa, pol, jezik, veroispovest, nacionalnost, mentalne, fizičke ili druge specifičnosti  deteta ) i njegove porodice.

Osnovni principi su:

  • Pravo na život !
  • Nediskriminacija !
  • Najbolji interes deteta !
  • Participacija deteta !

Svrha ovog teksta je da ukaže da se zlostavljanje i zanemarivanje dece dešava svuda oko nas i čak smo i mi sami ponekad nesvesno uključeni u taj proces. Potrebno je otvoriti um i srce i pomoći našoj deci da imaju sigurnije i potpunije odrastanje .