Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

10. oktobar - svetski dan mentalnog zdravlja

Slogan ovogodišnjeg Svetskog dana mentalnog zdravlja je " Pravo na mentalno zdravlje", koje uključuje pravo na zaštitu mentalnog zdravlja,pravo na dostupno,pristupačno,prihvatljivo i kvalitetno lečenje i negu,kao i pravo na slobodu,nezavisnost i uključivanje u zajednicu. Dobro mentalno zdravlje je od vitalnog značaja za opšte zdravlje i blagostanje.Ipak , globalno ,svaka osma osoba se suočava sa lošim mentalnim zdravljem koje može uticati i na fizičko zdravlje,blagostanje i socijalnu interakciju.Sa lošim mentalnim zdravljem se suočava sve veći broj adolescenata i mladih,radno sposobnog i stanovništva starijeg od 60 godina.

 - Samoubistvo je četvrti vodeći uzrok smrti mladih uzrasta  od 15-29 godina.
 - Depresija, anksioznost i poremećaji ponašanja su među vodećim uzrocima bolesti i invaliditeta među adolescentima.
- Loše radno okruženje ( uključujući stres,preopterećenost poslom,nove rizike na radnom mestu), predstavlja rizik za mentalno zdravlje.
- Preko 20% odraslog stanovništva starijeg od 60 godina pati od nekih mentalnih bolesti. 
 
Ljudi često brinu samo o fizičkom zdravlju,zapostavljajući mentalno zdravlje.Kao što se mogu javiti problemi sa fizičkim zdravljem,svakome se mogu desiti i problemi sa mentalnim zdravljem koji se uz adekvatnu pomoć i podršku mogu prevazići. Važno je imati svest o tome da svakodnevni život u različitim situacijama  može dovesti do poteškoća za pojedinca,ali  i da je veoma važno odvajati vreme za bavljenje samim sobom odnosno svojim osećanjima. Razgovarajte sa Vama bliskim osobama : rodbinom,bliskim prijateljima,ali i sa stručnim licima. Bitno je da znate da razgovori o mentalnim problemima nisu  tabu tema i da se  tako mogu rešiti  mnogi mentalni poremećaji.