Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Ispunjavanje standarda protivpožarne zaštite

U Domu zdravlja Žabalj je u toku proces ispunjavanja protivpožarnih standarda u skladu sa Zakonom o protivpožarnoj zaštiti Republike Srbije. U tom cilju nabavljeni su novi atestirani protivpožarni aparati, čime je objekat u Žablju potpuno usaglašen sa standardima.

pp_aparati

Edukacija zaposlenih u DZ Žabalj

Zaposleni u Domu zdravlja Žabalj su prisustvovali edukativnom kursu u Institutu za sudsku medicinu Kliničkog centra Vojvodine. Cilj edukacije je upoznavanje zaposlenih sa protokolima o zlostavljanju u porodici, opisivanju povreda i popunjavanju potvrda o smrti. Dom zdravlja Žabalj će nastaviti saradnju sa Institutom za sudsku medicinu, a uputstva o postupanju će biti objavljena na internom sajtu doma zdravlja.

edukacija_u_kcv_1

Opširnije: Edukacija zaposlenih u DZ Žabalj

Vežba SHMP u Domu zdravlja Žabalj

U Domu zdravlja Žabalj je održana vežba za zaposlene u cilju edukacije na temu izvlačenja povređenih pacijenata iz automobila kod saobraćajnih nezgoda. Cilj vežbe je obuka zaposlenih u cilju efikasnijeg i bržeg zbrinjavanja povređenih u saobraćajnim nesrećama. Dom zdravlja Žabalj će i u budućnosti samostalno i u saradnji sa drugim institucijama organizovati edukaciju zaposlenih. 

Opširnije: Vežba SHMP u Domu zdravlja Žabalj

Dan racionalne upotrebe antibiotika

18. novembar 2018. - Evropski dan posvećen racionalnoj upotrebi antibiotika (EAAD- European Antibiotic Awareness Day)

12. do 18. novembar 2018. – Svetska nedelja svesnosti racionalne upotrebe antibiotika (World Antibiotic Awareness Week)

Na predlog SZO/Evropski region, Evropski dan racionalne upotrebe antibiotika obeležava se 18. novembra svake godine, a od pre tri godine na predlog Svetske zdravstvene organizacije i cela nedelja, sa ciljem da se skrene pažnja stručnjaka i javnosti na opasnost koja preti javnom zdravlju zbog rezistencije bakterija na antimikrobne lekove i da se poveća svest o potrebi racionalne primene antibiotika.

Svetski dan borbe protiv dijabetesa

14. novembar - Svetski dan borbe protiv šećerne bolesti

dijabetes-plakat

Svetski dan dijabetesa (World Diabetes Day) je kampanja sa ciljem skretanja pažnje na problem dijabetesa u svetu. Obeležava se svake godine 14. novembra, na rođendan Frederick Banting-a, koji je sa Charles Best-om doprineo otkriću insulina 1922. godine.

Opširnije: Svetski dan borbe protiv dijabetesa