Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Finansijski izveštaj

DOM ZDRAVLJA ŽABALJ
NIKOLE TESLE 66, ŽABALJ
podračun: 840-451661-41

 

STANJE SREDSTAVA NA DAN: 04.12.2019.

3.641.672,61

Prethodno stanje

3.249.067,53

Uplate RFZO

609.500,00

Uplate od participacije za  robu i usluge

0,00

Ostale uplate

21.487,64

Isplaćeno

238.382,56

UKUPNO

3.641.672,61

 

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Namena

Iznos

Medicinski i sanitetski potrošni materijal

0,00

Zarade zaposlenih

0,00

Energenti

0,00

Lekovi

0,00

Lekovi na recept i pomagala na nalog

0,00

Finansiranje invalida

0,00

Ostali troškovi

0,00

Stomatološka naknada

0,00

Prevoz

        0,00

Jubilarne nagrade

238.382,56

Osnivacka prava Opstina Zabalj

0,00

UKUPNO

238.382,56

 

IZVRŠENA PLAĆANJA PO DOBAVLJAČIMA

Dobavljač

Iznos