Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Finansijski izveštaj

DOM ZDRAVLJA ŽABALJ
NIKOLE TESLE 66, ŽABALJ
podračun: 840-451661-41

 

STANJE SREDSTAVA NA DAN: 17.10.2019.

3.268.677,42

Prethodno stanje

2.809.342,18

Uplate RFZO

0,00

Uplate od participacije za  robu i usluge

0,00

Ostale uplate

509.548,04

Isplaćeno

50.212,80

UKUPNO

3.268.677,42

 

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Namena

Iznos

Medicinski i sanitetski potrošni materijal

0,00

Zarade zaposlenih

0,00

Energenti

0,00

Lekovi

0,00

Lekovi na recept i pomagala na nalog

0,00

Finansiranje invalida

0,00

Ostali troškovi

0,00

Stomatološka naknada

50.212,80

Prevoz

            0,00

Povracaj sredstava RFZO

0,00

Osnivacka prava Opstina Zabalj

0,00

UKUPNO

50.212,80

 

IZVRŠENA PLAĆANJA PO DOBAVLJAČIMA

Dobavljač

Iznos

Farmalogist Beograd

9.794,40

Neo Yu Dent Novi Sad 36.482,40
Vetmetal Beograd  3.936,00