Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Finansijski izveštaj

DOM ZDRAVLJA ŽABALJ
NIKOLE TESLE 66, ŽABALJ
podračun: 840-451661-41

 

STANJE SREDSTAVA NA DAN: 13.12.2018.

2.960.930,40

Prethodno stanje

3.387.722,04

Uplate RFZO

0,00

Uplate od participacije za  robu i usluge

0,00

Ostale uplate

         5.847,17

Isplaćeno

432.638,81

UKUPNO

2.960.930,40

 

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Namena

Iznos

Medicinski i sanitetski potrošni materijal

28.230,00

Zarade zaposlenih

0,00

Energenti

0,00

Lekovi

0,00

Lekovi na recept i pomagala na nalog

0,00

Ostali materijalni troškovi

77.383,70

Ostali troškovi

135.223,91

Stomatološka naknada

162.811,20

Prevoz

                        0,00

Bolovanje porodilja

0,00

Osnovna sredstva

28.990,00

UKUPNO

432.638,81