Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Finansijski izveštaj

DOM ZDRAVLJA ŽABALJ
NIKOLE TESLE 66, ŽABALJ
podračun: 840-451661-41

 

STANJE SREDSTAVA NA DAN: 13.02.2019.

3.145.348,74

Prethodno stanje

8.798.774,45

Uplate RFZO

414.416,66

Uplate od participacije za  robu i usluge

0,00

Ostale uplate

         4.627,28

Isplaćeno

6.072.469,65

UKUPNO

3.145.348,74

 

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Namena

Iznos

Medicinski i sanitetski potrošni materijal

0,00

Zarade zaposlenih

0,00

Energenti

0,00

Lekovi

0,00

Lekovi na recept i pomagala na nalog

6.072.469,65

Ostali materijalni troškovi

0,00

Ostali troškovi

0,00

Stomatološka naknada

0,00

Prevoz

                        0,00

Jubilarne nagrade

0,00

Bolovanje porodilja

0,00

UKUPNO

6.072.469,65