Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Finansijski izveštaj

DOM ZDRAVLJA ŽABALJ
NIKOLE TESLE 66, ŽABALJ
podračun: 840-451661-41

 

STANJE SREDSTAVA NA DAN:15.10.2018.

4.423.235,80

Prethodno stanje

4.019.559,37

Uplate RFZO

398.715,44

Uplate od participacije za usluge

0,00

Ostale uplate

            4.960,99

Isplaćeno

0,00

UKUPNO

4.423.235,80

 

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Namena

Iznos

Medicinski i sanitetski potrošni materijal

0,00

Zarade zaposlenih

0,00

Energenti

0,00

Lekovi

0,00

Lekovi na recept i pomagala na nalog

0,00

Ostali materijalni troškovi

0.00

Ostali troškovi

0,00

Stomatološka naknada

0,00

Prevoz

                         0,00

Bolovanje porodilja

0,00

Osnivacka prava-Opstina Zabalj

0,00

UKUPNO

0,00