Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Finansijski izveštaj

DOM ZDRAVLJA ŽABALJ
NIKOLE TESLE 66, ŽABALJ
podračun: 840-451661-41

 

STANJE SREDSTAVA NA DAN: 08.04.2020.

7.753.312,95

Prethodno stanje

7.711.894,95

Uplate RFZO

41.418,00

Uplate od participacije za  robu i usluge

0,00

Ostale uplate

0,00

Isplaćeno

0,00

UKUPNO

7.753.312,95

 

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Namena

Iznos

Medicinski i sanitetski potrošni materijal

0,00

Zarade zaposlenih

0,00

Energenti

0,00

Lekovi

0,00

Lekovi na recept i pomagala na nalog

0,00

Finansiranje invalida

0,00

Ostali troškovi

0,00

Stomatološka naknada

0,00

Prevoz

0,00

Budzetski fond za invalide

0,00

Opstina Zabalj

0,00

UKUPNO

0,00

 

IZVRŠENA PLAĆANJA PO DOBAVLJAČIMA

Dobavljač

Iznos