Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Finansijski izveštaj

DOM ZDRAVLJA ŽABALJ
NIKOLE TESLE 66, ŽABALJ
podračun: 840-451661-41

 

STANJE SREDSTAVA NA DAN: 20.02.2020.

8.323.650,52

Prethodno stanje

8.389.639,17

Uplate RFZO

0,00

Uplate od participacije za  robu i usluge

0,00

Ostale uplate

0,00

Isplaćeno

65.988,65

UKUPNO

8.323.650,52

 

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Namena

Iznos

Medicinski i sanitetski potrošni materijal

0,00

Zarade zaposlenih

0,00

Energenti

0,00

Lekovi

0,00

Lekovi na recept i pomagala na nalog

65.988,65

Finansiranje invalida

0,00

Ostali troškovi

0,00

Stomatološka naknada

0,00

Prevoz

0,00

Porez na dodatu vrednost

0,00

Osnivacka prava Opstina Zabalj

0,00

UKUPNO

65.988,65

 

IZVRŠENA PLAĆANJA PO DOBAVLJAČIMA

Dobavljač

Iznos

 Farmalogist Beograd

65.114,81

Adoc Beograd 873,84