Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Finansijski izveštaj

DOM ZDRAVLJA ŽABALJ
NIKOLE TESLE 66, ŽABALJ
podračun: 840-451661-41

 

STANJE SREDSTAVA NA DAN: 21.06.2019.

1.694.547,85

Prethodno stanje

1.628.271,17

Uplate RFZO

0,00

Uplate od participacije za  robu i usluge

116.142,00

Ostale uplate

  7.923,03

Isplaćeno

57.788,35

UKUPNO

1.694.547,85

 

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Namena

Iznos

Medicinski i sanitetski potrošni materijal

0,00

Zarade zaposlenih

0,00

Energenti

0,00

Lekovi

0,00

Lekovi na recept i pomagala na nalog

0,00

Jubilarne nagrade

0,00

Ostali troškovi

24.073,89

Stomatološka naknada

0,00

Prevoz

                    33.714,46

Fond za invalide

0,00

Osnivacka prava Opstina Zabalj

0,00

UKUPNO

0,00

 

IZVRŠENA PLAĆANJA PO DOBAVLJAČIMA

Dobavljač

Iznos

 Uprava za trezor

24.073,89 

 Saobracaj Zabalj 33.714,46