Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Obnavljanje nameštaja

U Domu zdravlja Žabalj je u toku obnavljanje starog i pokvarenog nameštaja novim,čime će se poboljšati uslovi za lečenje pacijenata i kvalitet rada zaposlenih. Dom zdravlja Žabalj će u skladu sa finansijskim mogućnostima nastaviti obnavljanje nameštaja. 

Opširnije: Obnavljanje nameštaja

Dom zdravlja na konferenciji zaštiti - pomozi

Zaposleni  DZ Žabalj su u okviru edukacije i u cilju  sprečavanja  nasilja u porodici prisustvovali sledećim događajima.

1.Projekat „ Zaustavi,zaštiti,pomozi-Snažniji institucionalni odgovor na rodno-zasnovano nasilje u Autonomnoj Pokrajini Vojvodine“. Trodnevnu akreditovanu  obuku “Efikasan odgovor zdravstvenog sistema u zaštiti  žene žrtve porodičnog i rodno-zasnovanog  nasilja“ koje je organizovao Medicinski fakultet u Novom Sadu uz pokroviteljstvo Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo i sredstvima donatora povereničkog fonda Ujedinjenih Nacija za podršku akcija eliminacije nasilja nad  ženama.

2.Promocija Posebnog  protokola sistema zdravstvene zaštite za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja. Promocija je odrzana 19.novembra na Svetski dan prevencije zlostavljanja i zanemarivanja dece u Institutu za javno  zdravlje Srbije  „Dr Milan Jovanović Batut“.

3. Godišnja konferencija mreže „ Život bez nasilja“. Koordinator je Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman a tema „ Istanbulska konvencija-od zakona do prakse“.

Opširnije: Dom zdravlja na konferenciji zaštiti - pomozi

Hitna pomoć na pokaznoj vežbi

Ekipa hitne pomoći Doma zdravlja Žabalj u saradnji sa vatrogascima i saobraćajnom policijom je učestvovala na pokaznoj vežbi u kojoj je simulirana saobraćajna nezgoda sa jednim lako i jednim teško povređenim licem. Cilj vežbe je bio poboljšanje koordinacije rada ove tri službe u realnim situacijama. Dom zdravlja Žabalj će i dalje učestvovati u sličnim aktivnostima.

hmp_vezba_1

Opširnije: Hitna pomoć na pokaznoj vežbi

Ispunjavanje standarda protivpožarne zaštite

U Domu zdravlja Žabalj je u toku proces ispunjavanja protivpožarnih standarda u skladu sa Zakonom o protivpožarnoj zaštiti Republike Srbije. U tom cilju nabavljeni su novi atestirani protivpožarni aparati, čime je objekat u Žablju potpuno usaglašen sa standardima.

pp_aparati

Edukacija zaposlenih u DZ Žabalj

Zaposleni u Domu zdravlja Žabalj su prisustvovali edukativnom kursu u Institutu za sudsku medicinu Kliničkog centra Vojvodine. Cilj edukacije je upoznavanje zaposlenih sa protokolima o zlostavljanju u porodici, opisivanju povreda i popunjavanju potvrda o smrti. Dom zdravlja Žabalj će nastaviti saradnju sa Institutom za sudsku medicinu, a uputstva o postupanju će biti objavljena na internom sajtu doma zdravlja.

edukacija_u_kcv_1

Opširnije: Edukacija zaposlenih u DZ Žabalj