Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Obaveštenje

Specijalista pneumoftiziologije, dr Nikola Jakšić neće raditi od 25.11.2019. do 29.11.2019. godine, počinje sa radom 02.12.2019. godine, posle podne.                                                                                           

Međunarodni dan deteta

U narednim danima se obeležavaju dva bitna  datuma 19.11.2019.  obeležava se Međunarodni dan prevencije zlostavljanja i zanemarivanja dece  a 20.11.2019. se obeležava Međunarodni dan deteta. Na osnovu Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima deteta i zakona o ratifikaciji Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima deteta,Vlada Republike Srbije je 2005. godine  usvojila Opšti protokol za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja. Odnosi se na svu decu bez diskriminacije, odnosno bez obzira na porodični status, etničko poreklo i sve druge socijalne i individualne karakteristike deteta (boja, rasa, pol, jezik, veroispovest, nacionalnost, mentalne, fizičke ili druge specifičnosti  deteta ) i njegove porodice.

Osnovni principi su:

  • Pravo na život !
  • Nediskriminacija !
  • Najbolji interes deteta !
  • Participacija deteta !

Svrha ovog teksta je da ukaže da se zlostavljanje i zanemarivanje dece dešava svuda oko nas i čak smo i mi sami ponekad nesvesno uključeni u taj proces. Potrebno je otvoriti um i srce i pomoći našoj deci da imaju sigurnije i potpunije odrastanje .

Zahvalnica Vladimiru Dolovcu

Zahvaljujući nesebičnoj pomoći gospodina Vladimira Dolovca iz Čuruga, pacijenta koji ide na hemodijalizu, urađena je generalna popravka kombija za prevoz pacijenata na hemodijalizu, čime će im biti olakšan transport. Dom zdravlja Žabalj se zahvaljuje gospodinu Vladimiru Dolovcu na donaciji.

Svetski dan HOBP

15. novembar - Svetski dan hronične opstruktivne bolesti pluća (HOBP)

hobp

Hronična opstruktivna bolest pluća (HOBP) prema savremenoj definiciji Globalne inicijative za hroničnu opstruktivnu bolest pluća (GOLD), definiciji Evropskog respiratornog udruženja (ERS) i Američkog torakalnog udruženja (ATS), predstavlja hroničnu bolest disajnih puteva u vidu hroničnog bronhitisa, astme ili emfizema, koja se može sprečiti neizlaganjem štetnostima u vazduhu (izbegavanjem pušenja i izloženosti duvanskom dimu i izbegavanjem drugih vrsta aerozagađenja u životnoj i radnoj sredini) i koja se može lečiti. Opstrukcija protoku vazduha u disajnim putevima je delimično reverzibilna (prolazna) ili potpuno ireverzibilna (neprolazna).

Opširnije: Svetski dan HOBP

Obaveštenje

Oglas sa prijem u radni odnos

Na osnovu člana 9. Kolektivnog ugovora kod poslodavca Dom zdravlјa Žabalј i Odluke direktora Doma zdravlјa Žabalј br.1293 od 06.11.2019. godine, Dom zdravlјa Žabalј raspisuje: