Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Odsek RTG i ultrazvučne dijagnostike

U službi radiološke i ultrazvučne dijagnostike sprovodi se radiološko-ultrazvučna dijagnostika sa davanjem stručnog nalaza po sistemima snimljenih organa, verifikuju se traumom nastala stanja na kostima i zglobovima, kao i snimanje želudačno-crevnog trakta uz pijenje barijumske kaše. Ultrazvučno snimanje se vrši na najsavremenijem ultrazvučnom dopler aparatu. Usluge se vrše po uputu izabranog lekara.

dr Živko Otić, specijalista radiologije
viši radiološki tehn. Željko Rimar


Radno vreme:
07,00-13,00h
13,00-19,00h