Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Svetski dan borbe protiv side

01 - decembar - Svetski dan borbe protiv side (AIDS)

Ovaj dan obeležava se od 1988. godine a crvena traka kao simbol borbe protiv bolesti i solidarnosti sa obolelima ustanovljena je 1991. godine.

Prema izveštaju zajedničkog programa Ujedinjenih Nacija za HIV, u svetu danas sa ovim virusom živi oko 38 miliona ljudi, u Evropi ih je 2,8 miliona. Od toga je 53% zaraženih žena i devojaka. Mnogi od njih nisu svesni ove činjenice. Svetska zdravstvena organizacija definiše ključne populacije koje imaju povećan rizik od inficiranja HIV-om u svim zemljama i regionima. To su:

  • muškarci koji imaju seks sa muškarcima
  • osobe koje venski koriste drogu
  • osobe u zatvorima i drugim zatvorenim uslovima
  • osobe koje se bave seksualnim radom i njihovi klijenti
  • kao i transrodne osobe.


HIV infekcija se može dijagnostikovati brzim testovima koji omogućavaju dobijanje rezultata istog dana. Rano otkrivanje HIV infekcije omogućava pravovremeno lečenje i očuvan kvalitet života osoba inficiranih HIV-om, zaštitu drugih osoba, kao i sprečavanje prenošenja HIV-a sa majke na bebu.
Takođe, pravovremeno savetovanje i testiranje na HIV - omogućava osobama koje nisu inficirane HIV-om da tokom poverljivog razgovora sa kvalifikovanim savetnikom, sagledaju i procene sopstvene rizike, tj. sopstveno ponašanje i da nauče kako da primene mere zaštite od HIV infekcije i drugih krvlju i polnim putem prenosivih bolesti.
U Savetovalištu Instituta za javno zdravlje Vojvodine u Novom Sadu, dobrovoljno, poverljivo savetovanje i testiranje sa odvija svakog radnog dana od 07-14h. Nije potrebna zdravstvena knjižica niti uput lekara. Testiranje je anonimno i besplatno. (Patronažna služba)