Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Svetski dan bez duvana

31. maj 2017. - Svetski dan bez duvana

Svetska Zdravstvena Organizacija (SZO) ovaj datum obeležava svake godine u svrhu isticanja štetnosti duvanske industrije, po održivi razvoj svih zemalja. Tema ovogodišnjeg Dana bez duvanskog dima je "Duvan - pretnja razvoju".

Prema statističkim podacima Svetske Zdravstvene Organizacije

  • 80% svih pušača žive u slabo razvijenim zemljama,
  • broj pušača se uopšte ne smanjuje,
  • predviđa se da će se broj smrtnosti usled oboljenja uzrokovanih duvanom sa 6 miliona godišnje povećati na 8 miliona godišnje do 2030.-te godine.
  • upotreba duvana enormno ugrožava nacionalne ekonomske sisteme kroz povećanje troškova za zdravstvenu zaštitu i smanjenje produktivnosti.
  • upotreba duvana utiče na povećanje nejednakosti u zdravlju, i siromaštva, jer siromašni ljudi manje troše na osnovne potrebe kao što su hrana, obrazovanje ili zdravstvena zaštita.

Svetska Zdravstvena Organizacija naglašava da duvanski proizvodi nisu obična roba, jer se u potpunosti mogu porediti sa toksičnim agensima.
Zbog toga su sve zemlje dužne da preduzmu sve mere u cilju sprečavanja i suzbijanja upotrebe duvanskih proizvoda a u svrhu poboljšanja kako zdravlja tako i ekonomskog blagostanja stanovništva.