Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Životna doba žene

Život žene može se podeliti u nekoliko važnih razdoblja. To su :

  • detinjstvo,
  • pubertet,
  • doba pune polne zrelosti,
  • klimakterijum i 
  • senijum.

 

Svako od ovih doba ima svoj značaj i karakteristike. U svako od ovih životnih doba organi žene, pa i polni organi, imaju određenu funkciju i podložni su različitim bolestima. Svako od ovih doba, naravno ima poseban značaj od puberteta, preko generativnog doba žene do klimakterijuma. Malo ćemo se osvrnuti na svako životno doba žene i videti šta nam ono donosi.

Pubertet je doba telesnog, duševnog i polnog sazrevanja jedne osobe. Njegova pojava zavisi od mnogih okolnosti, kao što su recimo, geografsko podneblje, rasa, način života i ishrana, sredina u kojoj se osoba razvija itd.
Na našem podneblju pubertet se kod devojčica javlja od 12.- te do 17.-te godine. Ako se znaci puberteta jave pre 12 godina, onda pričamo o ranom, a ako se javi posle 17 godina, pričamo o kasnom pubertetu.
U to vreme na telu devojčica dolazi do značajnih promena kao što su ubrzan rast, na pojedinim delovima tela pojavljuje se više masnih naslaga tako da se formira figura devojčice, dolazi do pojave stidnih dlačica i dlačice ispod pazuha. Devojčica menja i boju glasa. Dalje, počinje da sanjari, da razmišlja o osobama suprotnog pola i traži njihovo prisustvo u svojoj blizini. Lako menja svoje raspoloženje. Dolazi do pojave prve menstruacije.
Menstruacija je redovno mesečno krvavljenje iz materice koje se javlja kod žena od pojave puberteta pa sve do menopauze (period kad kod žena polako izostaju menstrualna krvavljenja i kad se polako gase funkcije polnih žlezda)
Interval između menstruacija različit je kod raznih žena, ali kod najvećeg broja iznosi 28 dana. Može biti i malo kraći ili malo duži. Ne kraći od 24 i ne duži od 32 dana. Krvavljenje obično traje od 3-5 dana, ali isto važi pravilo da kod nekih žena traje kraće a kod nekih duže.
Doba pune polne zrelosti žene ili generativno doba traje od puberteta pa do klimakterijuma. Karakteriše ga puna telesna, duševna i polna zrelost. Žena je sposobna za oplođenje, nošenje trudnoće i porođaj. Polne žlezde su u punoj aktivnosti. Menstruacije su redovne, izostaju samo ukoliko žena zatrudni. Neke žene prilikom menstruacije mogu osećati bolove u donjem delu stomaka.
Klimakterijum je "prelazno doba žene", odnosno vreme između "generativne periode" i senijuma. Tačnije rečeno u ovom periodu dolazi do gašenja ovarijalne funkcije žene i njene generativne sposobnosti (da rađa).
U našim uslovima klimakterijum se javlja oko 45.-te godine života. U pojedinim slučajevima znaci klimakterijuma mogu se javiti i ranije a retki su i slučajevi kad se klimakterijum pojavio i posle 50.-te godine života.
Karakteristično za ovo doba života žene je to da do tada redovne menstruacije polako izostaju, ili se dešava da traju kraće ili naprotiv, duže. Te promene traju mesecima sve do momenta kad menstruacija skroz izostane.
Zbog ovakvog stanja, mnoge žene menjaju svoje raspoloženje, razdražljive su, zabrinute, zamišljene, nesrećne. Često plaču. Kod pojedinih žena čak se javlja i depresija, tako da bi trebalo konsultovati i lekara kako bi im se olakšale tegobe. Eto toliko o životnim dobima žene. Nadam se da će Vam koristiti par ovih informacija i još malo obogatiti Vaše znanje o tome.

Pozdravlja Vas Vaša patronažna sestra Duška :)