Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Novine u domu zdravlja Žabalj

Novine na pedijatrijskom odeljenju

Zahvaljujući dobroj saradnji sa lokalnom samupravom, pedijatrijske ambulante u Žablju i Čurugu osvežene su sa dva plazma televizora, što će najmlađim pacijentima olakšati čekanje na pregled pedijatra. 

Pedijatrijsko odeljenje u ambulanti Žabalj  

Pedijatrijska ambulanta u Čurugu

 

Sertifikat o akreditaciji

Dom zdravlja Žabalj je postao akreditovana zdravstvena ustanova

Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije je dodelila Domu zdravlja Žabalj SERTIFIKAT O AKREDITACIJI broj A-163-09/2015, čime Dom zdravlja Žabalj stiče akreditaciju na period od tri godine, od jula 2015. do jula 2018. godine. Ovim sertifikatom se potvrđuje da naša ustanova ispunjava Standarde za akreditaciju zdravstvenih ustanova nivoa zdravstvene zaštite.

Akreditacija DZ Žabalj

 

Dom zdravlja Žabalj je u toku prošle godine podneo Zahtev za sticanje akreditacije, Agenciji za akreditaciju RS, među prvima u južnobačkom okrugu.  Akreditacija je postupak ocenjivanja kvaliteta rada zdravstvene ustanove, na osnovu primene optimalnog nivoa utvrđenih standarda rada zdravstvene ustanove u određenoj oblasti zdravstvene zaštite. Akreditacija podrazumeva uvođenje procedura na osnovu kojih se radi sa pacijentima, a njen cilj je unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite i bezbednosti pacijenta.

U toku priprema za proces ocenjivanja naše ustanove, uz veliko zalaganje zaposlenih i finansijsku pomoć lokalne samouprave, izvršeni su obimni radovi na renoviranju centralne zgrade Doma zdravlja, kao i brojna unapređenja u organizaciji i radu naših službi.
Ocenjivački tim Agencije za akreditaciju je stigao u našu opštinu u nedelju 07. 06.2015. u 14 časova i boraviće do 09.06.2015. do 14 časova. U okviru procesa akreditacije Doma zdravlja Žabalj, pored razgovora sa stručnim timovima Doma zdravlja Žabalj, u ponedeljak  08.06.2015. spoljni ocenjivači su obavili razgovor sa fokus grupom iz lokalne zajednice koju čine predstavnici sveštenstva, osnovne i srednje škole, vrtića, centra za socijalni rad i lokalnih medija. Nakon toga obavljen je i razgovor sa grupom pacijenata - korisnika usluga DZ Žabalj.

Ovom akreditacijom naša opština dobija jednu moderniju zdravstvenu ustanovu podignutu na viši nivo, koja svakom stanovniku, bez izuzetaka pruža sveobuhvatnu, efektivnu i efikasnu zdravstvenu zaštitu i osećaj bezbednosti.

Izabrani lekar

Zakonom o zdravstvenom osiguranju (član 146) definisano je pravo na izbor lekara u domu zdravlja na području boravišta odnosno matične filijale zdravstvenog osiguranja.

Ko su izabrani lekari?

Osiguranici imaju pravo da izaberu svog lekara iz oblasti opšte medicine, pedijatrije, ginekologije i stomatologije.

Opširnije: Izabrani lekar

Lista izabranih lekara

Opšta medicina (za lica starija od 18 godina)

Žabalj:
- dr Borka Stražmešterov, lekar
- dr Miroslava Anušić, lekar
- dr Belinda Popović, lekar
- dr Jelena Vuković, lekar
- dr Danijela Lisica-Lazin, lekar

Čurug:
- dr Marinko Simić, lekar
- dr Dragica Apić, lekar
- dr Marinko Gvozdenac, lekar
- dr Dragica Ratkov, lekar

Đurđevo:
- dr Dragana Jovanović, lekar
- dr Blaženka Segedi, lekar

Gospođinci:
- dr Ružica Dodić, spec. opšte medicine
- dr Svetlana Đokić, lekar

 

Pedijatrija i stomatologija (deca predškolskog i školskog uzrasta)

Žabalj:
- dr Jelica Duvnjak, spec. pedijatrije
- dr Snežana Blažić, spec. pedijatrije
- dr Vesna Mijatov, stomatolog (osnovna škola)
- dr Dobrosav Đelošević, stomatolog (srednja škola)

Čurug:
- dr Branislava Knežević, spec. pedijatrije
- dr Olivera Krajčinović, lekar
- dr Djordje Ilijin, stomatolog

Đurđevo - Gospođinci:
- dr Olivera Krajčinović, lekar
- dr Marija Bodić, stomatolog


Ginekologija

dr Ivana Šolajić, spec. ginekologije i akušerstva
dr Siniša Kurucin, spec. ginekologije i akušerstva

Stomatologija

dr Mirjana Grujić, stomatolog