Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Trombo-test u domu zdravlja

U domu zdravlja Žabalj se od 01.01.2019. godine u sklopu laboratorijske dijagnostike, radi usluga trombo-testa. Nabavka opreme je finansirana od strane lokalne samouprave. Ovom uslugom će pacijentima u velikoj meri biti olakšana kompletna usluga. Naime, oni sada u domu zdravlja mogu dobiti kompletnu uslugu u vidu dijagnostike i terapije.

trombo-test