Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Raspisan konkurs za direktora DZ Žabalj

Na osnovu člana 24. stav 1. tačka 8. Statuta Doma zdravlјa Žabalј, Upravni odbor Doma zdravlјa Žabalј na VI/2017 sednici održanoj dana 30.10.2017.godine doneo je Odluku kojom se raspisuje Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Doma zdravlјa Žabalј na mandatni period od 4 godine.

  Konkurs za izbor i imenovanje direktora DZ Žabalj