04/29 2015

Imunizacija Vašeg deteta

Imunizacija je preventivna mera za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti. Njen osnovni cilj je sprečavanje, suzbijanje i iskorenjavanje zaraznih bolesti. Iako imunizacija ima dugu istoriju, ona svoj procvat doživljava tek pocetkom 20. veka.
Najopasnije bolesti koje se štite imunizacijom su dečja paraliza, difterija, tetanus, tuberkuloza, veliki kašalj. Pre pronalaska vakcina te bolesti su bile smrtonosne. Iako postoje deca koja su preživela neke od ovih bolesti, njihov organizam nije bio dovoljno jak za odbranu i često se dešavalo da se deca ponovo razbole.
Zahvaljujući imunizaciji, bolesti koje su bile aktuelne u prvoj polovini 20. veka danas su vrlo retke, mada se mogu ponovo pojaviti što znači da nisu potpuno iskorenjene. Zato je obavezno vakcinisanje. Svaka zemlja ima svoj program obaveznih vakcina i veoma je bitno pridržavati ga se. U našoj zemlji sprovođenje vakcinacije je regulisano zakonom.

 

Kalendar obavezne vakcinacije - zaštitimo vakcinom svako dete

Svaka majka zeli da zna kad njeno dete treba da se vakciniše,zbog čega i u koje vreme tj. kolikog uzrasta.U ovom tekstu prikazaćemo kalendar vakcinacije da bi naše mame znale za čega koristi svaka vakcina koju prima njeno dete. Krenimo ispočetka:

UZRAST DETETA NA ROĐENJU
Novorođenče već u porodilištu dobija:

DETE U 2-gom MESECU
Dobija vakcinu

UZRAST OD 3-eg MESECA (posle navršena 2 meseca)
Dete dobija sledeće vakcine:

SA NAVRŠENA 3,5 MESECA
Dete dobija sledeće vakcine:


SA 5 MESECI DO NAVRŠENOG 6-og MESECA
Deca dobijaju sledeće vakcine:

DECA U 2.oj GOD. ZNAČI SA NAVRŠENIH 12 DO 15 MESECI
Dobijaju

DECA SA NAVRŠENIH 17 DO NAVRŠENIH 24 MESECA
Dobijaju:

DECA SA 7 GODINA, ZNAČI PRE UPISA U PRVI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
Dobijaju:

SA 12 GODINA-VI RAZRED O.Š.
Deca se vakcinišu protiv:

14 GODINA-VIII RAZRED O.Š.
Vakcinacija:

Eto drage mame, malo sam Vam pojasnila kad, u koje vreme i zašto Vaše dete prima određene vakcine, a u narednom periodu malo ćemo pričati i o tome kakve su to bolesti koje sprečavamo dajući vakcine. Na primer :

Pozdravlja Vas Vaša patronažna sestra Duška:)

Za više informacija pogledajte brošuru Ministarstva zdravlja.