Javne nabavke

03/06 2017

Javna nabavka male vrednosti 3/17 - Laboratorijski materijal

OPIS PREDMETA NABAVKE, NAZIV I OZNAKA IZ OPŠTEG REČNIKA NABAVKE:
- Laboratorijski potrošni materijal
- 33140000-medicinski potrošni materijal.

 Poziv za podnošenje ponuda (.doc)

 Konkursna dokumentacija (.doc)

 Odluka o dodeli ugovora (.pdf)

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru (.doc)