12/20 2019

Obaveštenje

Specijalista  pneumoftiziologije,  dr  Nikola  Jakšić  neće  raditi  od  23.12.2019.  do  17.01.2020.  godine,  počinje sa  radom  20.01.2020.  godine,  posle podne.