09/20 2013

Službe Doma zdravlja Žabalj

1. Služba za zdravstvenu zaštitu odraslih stanovnika sa medicinom rada i kućnim lečenjem

2. Služba za hitnu medicinsku pomoć sa sanitetskim transportom

 

3. Služba za zdravstvenu zaštitu dece, školske dece i žena sa polivalentnom patronažom

4. Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu

5. Služba za radiološku, laboratorijsku i drugu dijagnostiku

6. Služba za specijalističko-konsultativnu delatnost

7. Služba za farmaceutsku zdravstvenu delatnost - APOTEKA

 

8. Služba za pravne, ekonomsko - finansijske, tehničke i druge poslove