08/11 2012

Rukovodstvo i organi Doma zdravlja

RUKOVODSTVO:

Direktor: dr Nikola Dukićspecijalista urgentne medicine

Načelnik službe opšte medicine: dr Aleksandra Makrin, lekar opšte medicine

Načelnik službe hitne medicinske pomoći: dr Tatjana Berić-Cmiljanović, lekar u službi za hitnu medicinsku pomoć

Načelnik službe za zz dece i žena sa pol. patronažom: dr Siniša Kurucin, specijalista ginekologije i akušerstva

Načelnik specijalističko-konsulatativne i dijagnostičke službe: dr Nikola Jakšić, specijalista pneumoftiziologije

Načelnik stomatološke službe: dr Marija Bodić, stomatolog

Načelnik službe za farmaceutsku zdravstvenu zaštitu: Dragana Obradović, dipl. farmaceut

Načelnik službe za pravne, ekonomsko - finansijske, tehničke i druge poslove: Vaska Tomić, dipl. pravnik

Glavni tehničar: Stanislav Bastaja, medicinski tehničar

Šef računovodstva: Slavica Pustajić, dipl. ecc

 

ORGANI DOMA ZDRAVLJA:

Upravni odbor - predsednik: Marija Malinović

Nadzorni odbor - predsednik: Velimirka Aćimov

Stručni savet - predsednik: dr Siniša Kurucin, specijalista ginekologije i akušerstva

Komisija za unapređenje kvaliteta rada - predsednik: dr Marija Bodić, stomatolog