Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Službe Doma zdravlja Žabalj

1. Služba za zdravstvenu zaštitu odraslih stanovnika sa medicinom rada i kućnim lečenjem

 • Odeljenje za zdravstvenu zaštitu odraslih stanovnika

2. Služba za hitnu medicinsku pomoć sa sanitetskim transportom

 

3. Služba za zdravstvenu zaštitu dece, školske dece i žena sa polivalentnom patronažom

 • Odeljenje za zdravstvenu zaštitu dece i školske dece
 • Odsek za zdravstvenu zaštitu žena
 • Odeljenje polivalentne patronaže

4. Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu

 • stomatološku zdravstvenu zaštitu odraslih
 • Odeljenje za stomatološku zdravstvenu zaštitu dece

5. Služba za radiološku, laboratorijsku i drugu dijagnostiku

 • Odsek rendgen dijagnostike sa ultrazvukom 
 • Odeljenje laboratorijsku dijagnostike

6. Služba za specijalističko-konsultativnu delatnost

 • Odsek za pneumoftiziološke zaštite 
 • Odsek interne medicine
 • Odsek fizikalne medicine i rehabilitacije
 • Odsek oftamološke zdravstvene zaštite 

7. Služba za farmaceutsku zdravstvenu delatnost - APOTEKA

 

8. Služba za pravne, ekonomsko - finansijske, tehničke i druge poslove

 • Odeljenje za pravne i ekonomsko - finansijske poslove
 • Odeljenje za poslove tehničkog održavanja i održavanja higijene

Služba opšte medicine

Organizovana je u četiri naseljena mesta opštine Žabalj: Đurđevu, Gospođincima, Čurugu i Žablju. Podrazumeva pružanje primarne zdravstvene zaštite odraslom stanovništvu – prevenciju, dijagnostiku i lečenje jednostavnijih oboljenja, otkrivanje faktora rizika, upućivanje u specijalizovane zdravstvene ustanove radi daljeg lečenja, vakcinaciju lica starijih od 65 godina od gripa, redovnu vakcinaciju stanovništva protiv tetanusa, pružanje prve pomoći.

 

1_drBogovic 2_opsta_zabalj 3_previjaliste_zabalj 4_kartoteka_zabalj 5_opsta_curug 6_ambulanta_curug 7_previjaliste_djurdjevo

 

Služba stomatološke zdravstvene zaštite

Stomatološka zdravstvena zaštita podrazumeva pružanje usluga prevencije i lečenja bolesti usta i zuba, ekstrakcije, kao i protetske usluge. Takođe se sprovode i zanimljive edukativne radionice o značaju redovne higijene usta i zuba sa učenicima osnovnih škola.

 

Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu je organizovana na:
1. Služba za dečju i preventivnu stomatologiju (stacionirane zubne ambulante pri osnovnim školama u sva 4 mesta)

Žabalj:
dr Vesna Mijatov-Rožmarić, stomatolog
stom. tehn. Milkica Miljanović
Čurug:
dr Đorđe Ilijin, stomatolog
stom. tehn. Nevenka Zec
Đurđevo - Gospođinci:
dr Marija Bodić
stom. tehn. Branka Kovač


2. Služba za stomatološku zaštitu odraslog stanovništva

Žabalj:
dr Dobrosav Đelošević, specijalista stomatološke protetike
stom. tehn. Desanka Mirkov
Čurug:
dr Mirjana Grujić, stomatolog
stom. tehn. Dragana Novakov


3. Služba za ortodopediju vilica

dr Goran Bogosavljević, specijalista ortodoncije
stom. tehn. Zoranka Cvijanović

Služba za promet lekova - Apoteka

U sklopu Doma zdravlja Žabalj posluju apoteke u sva četiri mesta. Osim lekova na recept, apoteke sadrže širok asortiman lekova i drugih proizvoda u slobodnoj prodaji.


Radno vreme:

07,30-19,00h (radni dan)
07,30-13,00h (subota)

Telefoni:
Žabalj: 021/832-134
Čurug:  021/833-030
Đurđevo: 021/2939-008
Gospođinci: 021/836-131

Potkategorije