Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Dan borbe protiv trgovine ljudima

30. juli - Dan borbe protiv trgovine ljudima

Ovaj datum je ustanovljen prošle godine kao odgovor na globalni problem i jedan je od najrasprostranjenijih oblika kriminala na svetu. Dan se obeležava prvi put u okviru rezolucije "poboljšanje koordinacije napora protiv trgovine ljudima" u kontekstu potrebe podizanja svesti o situaciji žrtava trgovine ljudima i zaštite njihovih prava.

Za prvih 6 meseci ove godine podaci pokazuju da je identifikovano ukupno 86 žrtava trgovine ljudima, od čega su čak njih 75 žrtve radne eksploatacije.
Trgovina ljudima podrazumeva čin vrbovanja, prevoza, transfera i smeštaja ljudi upotrebom sile, obmane, ili na drugi način,a u svrhu eksploatacije ili iskorišćavanja. U borbi protiv ovog zla moramo biti svesni da se to ne dešava samo u svetu, već i kod nas, u našem okruženju, a žrtva može da bude svako, bez obzira na pol, uzrast ili stepen obrazovanja.
Jedna od najpoznatijih je seksualna eksploatacija, ali postoje još i kućno ropstvo ili prosjačenje. Prema izveštaju kancelarije UN za borbu protiv kriminala, trgovina ljudima pogađa više od 27 miliona ljudi širom sveta. Prema tome, da bi se koliko toliko uspešno borili protiv ovog zla koje vreba sa svih strana naročito treba upozoravati decu i pričati sa njima o ovom problemu pre nego što se uvuku u taj lanac trgovine ljudima.
Porodica, lokalna zajednica, zdravstveni radnici, svako u skladu sa svojim mogućnostima treba da upozorava i skreće pažnju na opasnosti koje vrebaju, da ne bi došlo do onog najgoreg.

Pozdravlja Vas Vaša patronažna sestra Duška. :)