Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Svetski dan bez duvanskog dima

31. maj - Svetski dan bez duvanskog dima

Povodom 31. maja, Svetskog dana bez duvanskog dima, institut za javno zdravlje Vojvodine, u saradnji sa Institutom za javno zdravlje Srbije "Dr M. J. Batut", sprovodi kampanju pod sloganom: "POVEĆANJE POREZA NA DUVAN". Tema ovogodišnjeg 31. maja, Svetskog dana bez duvanskog dima je "Zabrana reklamiranja i promocije duvana i sponzorstva od strane duvanske industrije".

Globalna epidemija upotrebe duvana ubije godišnje blizu 6.000.000 ljudi !!!???, od čega su 600.000 NEPUŠAČI, koji su umrli zbog pasivnog izlaganja duvanskom dimu (3/4 od toga su žene i deca). Ovim tempom,do 2030. godine, godišnje će umirati 8.000.000 ljudi, od toga 80% u slabo razvijenim i srednje razvijenim zemljama. Osnovni cilj ove kampanje jeste da doprinese zaštiti sadašnjih i budućih generacija od katastrofalnih posledica upotrebe duvana po zdravlje, životnu sredinu, ekonomske i druge društvene odnose. Specifični ciljevi ovogodišnje kampanje su:

  1. Povećanje poreza na duvan od strane vlade,do nivoa koji smanjuje potrošnju duvana; i
  2. Podsticaj vladi od strane pojedinaca i organizacija civilnog društva da poveća poreze na duvan do nivoa koji smanjuje njegovu potrošnju. 

Duvan ubija do polovine svojih korisnika i skoro 6.000.000 ljudi svake godine. Više od 5.000.000 od tih smrtnih slučajeva su rezultat direktne upotrebe duvana, dok je više od 600.000 rezultat izloženosti nepušača duvanskom dimu,kao što smo prethodno rekli. Okvirna konvencija o kontroli duvana Svetske Zdravstvene Organizacije podstiče države da sprovedu poresku politiku i politiku cena na duvanske proizvode, kao jedan od načina da se smanji upotreba duvana. Istraživanja pokazuju da su veći porezi posebno efikasni u smanjenju upotrebe duvana među grupama sa nižim prihodima i u sprečavanju mladih da počnu da puše. Svetski izveštaj o zdravlju iz 2010. god. ukazao je da bi povećanje duvanskih akciza za 50% generisalo nešto više od 1,4 milijarde američkih dolara za dodatna sredstva u 22 zemlje sa niskim prihodima!!! Ako bi se ova sredstva dodelila vladama ovih zemalja,utrošak sredstava za zdravlje bi mogao da se poveća do 50%.

Za Svetski dan bez duvanskog dima 2014. Svetska Zdravstvena Organizacija i partneri pozivaju sve zemlje da povećaju porez na duvan. Zabraniti reklamiranje cigareta, pušenja na javnim mestima, i na kraju ove priče, pod hitno povećati cene duvanskih proizvoda, (znam da će me mnogi mrzeti zbog ovog...:)* Visoke cene podstiču odvikavanje od pušenja, sprečavaju početak pušenja a i očekuje se da povećanje cena pakovanja cigareta smanjuje potražnju za cigaretama. U odnosu na siromašne pušače i njihove porodice, odvikavanje od pušenja mnogo znači i za njihove ukućane koji umesto da novac troše na cigarete, mogu sebi da priušte kupovinu namirnica, hranu, da malo više ulažu u obrazovanje, itd.

Eto poštovani moji građani, naročito Vi koji konzumirate ovu vrstu"proizvoda" znam da se većina neće složiti sa mnom, ali... poštujem svačiju volju. Vaš život je u Vašim rukama, tako da sami odlučujete kako ćete ga živeti.
Deo teksta je preuzet od IZJZV.

Pozdravlja Vas Vaša patronažna sestra Duška :)