Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Nasilje nad ženama

Nasilje nad ženama je široko rasprostranjeno tako da treba pokrenuti sve mehanizme kako bi se nasilje sprečilo i žene zaštitile od nasilnika. Prema statističkim podacima, 35% žena tokom svog života doživele su seksualno nasilje od partnera ili neke druge osobe.

Na uzorku od 1456 žena starosti od 15- 49 godina, 23% žena koje su ikada imale partnera iskusilo je fizičko nasilje, a 6% je iskusilo seksualno nasilje.

Nasilje nad ženama predstavlja kršenje osnovnih ljudskih prava, ono za rezultat ima ili bi moglo imati fizičku, seksualnu ili psihološku štetu ili patnju žene, uključujući i pretnju takvim radnjama , prinudu ili samovolju, bez obzira da li se to dešava uprivatnom ili javnom životu.
Nasilje nad ženama odražava se i na decu koja trpe i žrtve sukada je njihova mama zlostavljana. Zdravstvene posledice nasilja nisu samo fizičke povrede, već i niz drugih poremećaja zdravlja koji mogu da dovedu čak i do smrtnog ishoda. Istraživanja pokazuju da žrtve nasilja oboljevaju 3 puta češćeod ostalih.
Šta nam je činiti? Na prvom mestu promovisati jednakost među polovima. Dalje, ukoliko izabrani lekar primeti na ženi odnosno pacijentkinji tragove nasilja, poziva se policija koja dolazi u ambulantu, uzima podatke i prosleđuje dalje. Obaveštava se i Centar za Socijalni rad, koji na osnovu dobijenih podataka donosi dalje zaključke i preduzima odgovarajuće mere.
Najbitnije je da žena ne sme biti prepuštena sama sebi i da svako ko primeti bilo kakvu vrstu nasilja, ne okreće glavu i obavezno prijavi slučaj nadležnim institucijama.