Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Fizička neaktivnost rizik za KVB

Fizička neaktivnost kao faktor rizika za nastanak srčanih bolesti (KVB)

Nedostatak fizičke aktivnosti doprinosi nastanku, razvoju i progresiji kardiovaskularnih bolesti (KVB). Fizička aktivnost od umerene do teške, igra značajnu ulogu u smanjenju telesne težine. Fizička neaktivnost povećava rizik za nastanak neke od KVB, čak i ako nije prisutan ni jedan drugi faktor rizika.

 

 

  • deca postaju manje fizički aktivna,
  • više od pola adolescenata postaje fizički neaktivna po završetku srednje škole,
  • "sedeći" način života udvostručuje rizik od kardiovaskularnih bolesti.

Promocija fizičke aktivnosti je zajednička dužnost porodice, škole, zdravstva i društva u celini. Svako dete bi trebalo dnevno da ima obavezan period fizičke aktivnosti.

Izbor stila života koji uključuje svakodnevnu fizičku aktivnost, predstavlja obavezu svakog pojedinca. Pozitivan efekat na zdravlje se javlja sa minimalnim porastom fizičke aktivnosti, na primer penjanje stepenicama, umesto liftom. Cilj je postići 30 minuta svakodnevne umerene fizičke aktivnosti ili makar najveći broj dana u nedelji. Ako je potrebno, tih 30 minuta se može podeliti i na kraće intervale od po 10 minuta.

 

(IZVOR- IZJZ Vojvodine)