Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Svetski dan mentalnog zdravlja

10. oktobar - Svetski dan mentalnog zdravlja

Svake godine 10. oktobar se obeležava kao Svetski dan mentalnog zdravlja. Obeležava ga više stotina zemalja. Cilj ovog obeležavanja jeste podizanje svesti javnosti o problemima u mentalnom zdravlju, jer su osobe sa ovim problemima podložne velikoj patnji, što se negativno odražava na kvalitet njihovog života.

U svetu se stalno povećava broj psihički poremećenih osoba upravo zbog svakodnevnih događaja koji izazivaju stresne situacije. Depresija, veliki broj samoubistava kao i ubistava, zloupotreba psihoaktivnih supstanci, psihosomatski poremećaji, maloletnička delikvencija i nasilje kako u porodici tako i uopšte, je u svakodnevnom porastu.
Prema podacima Svetske Zdravstvene Organizacije ,u svetu od neke vrste mentalnog poremećaja boluje oko 450 miliona stanovnika a svaka 4-ta osoba će tokom života doživeti neki mentalni poremećaj ili poremećaj ponašanja. Zbog zabrinjavajućih podataka, stručnjaci savetuju da bi pacijenti trebalo da što više koriste usluge lekara u primarnoj zdravstvenoj zaštiti kao i da je neophodno posebnu pažnju posvetiti "destigmatizaciji" obolelih (da se ne osećaju kao "obeleženi"), pri čemu veliku ulogu imaju zdravstveni radnici.
Da biste sačuvali Vaše mentalno zdravlje, družite se što više sa ljudima, šetajte, čitajte, uživajte u prirodi, u lepom danu, Suncu, volite ljude oko sebe, nemojte se zatvarati u kuću, u tamne prostorije. Nemojte da Vam u kući bude samo tišina, pustite bar neku opuštajuću muziku koja će Vam "lečiti dušu". Morate verovati u sebe kako biste sve probleme i strahove savladali bez nekih većih posledica po Vaše mentalno zdravlje.

Pozdravlja Vas Vaša patronažna sestra Duška . :)