Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Javna nabavka male vrednosti 1/14 - Ampulirani lekovi

OPIS PREDMETA NABAVKE, NAZIV I OZNAKA IZ OPŠTEG REČNIKA NABAVKE:
- Ampulirani lekovi – set B
- 33600000 farmaceutski proizvodi

 Poziv za podnošenje ponuda (.doc)

 Konkursna dokumentacija (.doc)

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru (.doc)

Javna nabavka lekova na recept i pomagala 3/13 - Otvoreni postupak

OPIS PREDMETA NABAVKE, NAZIV I OZNAKA IZ OPŠTEG REČNIKA NABAVKE:
- lekovi Liste A i A1/RFZO i medicinsko-tehnička pomagala/RFZO
- 33680000 farmaceutski proizvodi

 Poziv za podnošenje ponuda (.pdf)

 Konkursna dokumentacija (.doc)

 Tabela u okviru obrasca ponude (.xls)

 Izmena konkursne dokumentacije (.doc)

 Rang lista ponuđača (.pdf)

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru