Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Javna nabavka lekova na recept 8/14 - Otvoreni postupak

OPIS PREDMETA NABAVKE, NAZIV I OZNAKA IZ OPŠTEG REČNIKA NABAVKE:
- lekovi Liste A i A1/RFZO
- 33680000 farmaceutski proizvodi

 Poziv za podnošenje ponuda (.doc)

 Konkursna dokumentacija (.doc)

 Tabela u okviru obrasca ponude (.xls)

 Rang lista ponuđača (.pdf)

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru (.doc)

Javna nabavka male vrednosti 5/14 - Sredstva za održavanje higijene

OPIS PREDMETA NABAVKE, NAZIV I OZNAKA IZ OPŠTEG REČNIKA NABAVKE:
- Sredstva za održavanje higijene
- 39830000 proizvodi za čišćenje

 Poziv za podnošenje ponuda (.doc)

 Konkursna dokumentacija (.doc)

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru (.doc)