Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Javna nabavka male vrednosti 4/18 - Stomatološki materijal

OPIS PREDMETA NABAVKE, NAZIV I OZNAKA IZ OPŠTEG REČNIKA NABAVKE:
- Stomatološki potrošni materijal
- 33140000-medicinski potrošni materijal.

 Poziv za podnošenje ponuda (.doc)

 Konkursna dokumentacija (.doc)

 Odluka o dodeli ugovora (.pdf)

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru (.doc)

Javna nabavka male vrednosti 3/18 - Laboratorijski materijal

OPIS PREDMETA NABAVKE, NAZIV I OZNAKA IZ OPŠTEG REČNIKA NABAVKE:
- Laboratorijski potrošni materijal
- 33140000-medicinski potrošni materijal.

 Poziv za podnošenje ponuda (.doc)

 Konkursna dokumentacija (.doc)

 Odgovor (.doc)

 Odluka o dodeli ugovora (.pdf)

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru (.doc)

Javna nabavka male vrednosti 2/18 - Sanitetski i ostali potrošni materijal

OPIS PREDMETA NABAVKE, NAZIV I OZNAKA IZ OPŠTEG REČNIKA NABAVKE:
- Sanitetski i ostali potrošni materijal
- 33140000-medicinski potrošni materijal.

 Poziv za podnošenje ponuda (.doc)

 Konkursna dokumentacija (.doc)

 Izmena konkursne dokumentacije (.doc)

 Odluka o dodeli ugovora (.pdf)

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru (.doc)

Javna nabavka male vrednosti 1/18 - Održavanje Ekarton informacionog sistema

OPIS PREDMETA NABAVKE, NAZIV I OZNAKA IZ OPŠTEG REČNIKA NABAVKE:
- Održavanje elektronskog kartona
- 72267000 – usluge održavanja računarskog sistema

 Poziv za podnošenje ponuda (.doc)

 Konkursna dokumentacija (.doc)

 Odluka o dodeli ugovora (.pdf)

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru (.doc)

Javna nabavka male vrednosti 8/17 - Gorivo za službena vozila

OPIS PREDMETA NABAVKE, NAZIV I OZNAKA IZ OPŠTEG REČNIKA NABAVKE:
- Gorivo za službena vozila
- 09100000 - goriva

 Poziv za podnošenje ponuda (.doc)

 Konkursna dokumentacija (.doc)

 Odluka o dodeli ugovora (.pdf)

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru (.doc)