Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Kalendar vakcinacija

 

Uzrast
Vakcina
BCG
HB
DTP
OPV
MMR
Hib DT
dT TT
Odmah po rođenju, u 1. mesecu V

1.doza+
*HBIG

             
sa navršenih mesec dana   2.doza              
sa navršena 2 meseca     1.doza 1.doza   1.doza      
sa navršena 3.5 meseca     2.doza 2.doza   2.doza      
do 6 meseci života   3.doza 3.doza 3.doza   3.doza      
sa 12 do 15 meseci         V        
sa 17 do 24 meseci     R1 R1          
sa 7 godina pre upisa u 1.razred OŠ
      R2 R   R2    
sa 12 godina  

tri doze

**(0,1,6)

             
sa 14 godina       R3       R3  
nakon 30. godine                 R4
nakon 40. godine                 R5
nakon 50. godine                 R6
nakon 60. godine                 R7

 

Legenda
 
*   imuniglobulin protiv hepatitisa B (HBIG) se daje novorođenčadi HbsAg + majki
**   ukoliko nije ranije primljena daje se u 12 godini tri doze (nulti mesec, posle mesec dana i posle 6 meseci)
V   vakcinacija
R   revakcinacija (prva, druga, treća doza vakcine po redosledu davanja vakcine)
DTP   vakcina protiv difterije tetanusa i velikog kašlja koja sadrži toksoide difterije i tetanusa i inaktivisanu korpuskulu Bordetella pertusis. Daje se do navršenih pet godina života.
DTaP   vakcina protiv difterije tetanusa i velikog kašlja koja sadrži toksoide difterije i tetanusa i acelularnu pertusis. Daje se do navršenih pet godina života.
DT   vakcina protiv difterije i tetanusa koja sadrži toksoide difterije i tetanusa. Daje se do navršenih 7 godina života.
dT   vakcina protiv difterije i tetanusa za odrasle koja sadrži toksoide difterije i tetanusa. Redovno se daje od navršenih 7 godina života do navršenih 14 godina života.
TT   vakcina protiv tetanusa koja sadrži toksoid tetanusa. Vakcina izbora nakon navršenih 14 godina života. Može se davati i mlađim osobama ukoliko nema prethodno navedenih vakcina.
OPV   živa oralna tritipna polio vakcina protiv dečije paralize koja sadrži sva tri tipa živa oslabljena poliovirusa. Daje se zdravoj deci od rođenja do 14 godina. Vakcina izbora do navršenih 12 meseci života.
IPV   inaktivisana polio vakcina protiv dečije paralize. Daje se u slučaju imunodeficijencije i kao prva doza za započinjanje vakcinacije dece sa navršenih 12 meseci života.
MMR   vakcina protiv malih boginja, zaušaka i crvenke - rubeole koja sadrži žive ali oslabljene viruse malih boginja, zaušaka i crvenke. Redovno se daje od navršenih 12 meseci do navršenih 14 godina života.
HB   vakcina protiv hepatitisa B dobijena genetskim inženjeringom, sadrži prečišćeni HbsAg. Prva doza se daje u porodilištu, druga za mesec dana, a treća 6 meseci nakon prve doze. HBIG se daje kod akcidenta sa infektivnim materijalom i kod novorođenčadi HbsAg pozitivnih majki, po preporuci u prvih 12 sati, u dozi koju propisuje proizvođač (kao i IV doza vakcine u skladu sa Pravilnikom).
Hib   konjugovana vakcina protiv oboljenja izazvanih hemofilusom influence tipa B.
   

 Vakcine se daju isključivo u Domovima zdravlja nakon provere zdravstvenog stanja i postojanja privremenih ili trajnih kontraindikacija za davanje vakcine.

Napomena:
Postoje i vakcine koje se daju po:

  • kliničkoj indikaciji (hepatitis B, pneumokok, meningokok) i
  • ekspoziciji (hepatitis B i besnilo)

Izvor: www.rzzo.rs

Kalendar zdravlja

 

JANUAR • 21.-28. 01. Nedelja borbe protiv karcinoma grlića materice
• 31.01. Nacionalni dan borbe protiv pušenja
FEBRUAR • 4.02. Svetski dan borbe protiv raka
MART • Nacionalni mesec borbe protiv raka
• 8.03. Dan ženskih prava
• 22.03.Svetski dan voda
• 24.03.Svetski dan borbe protiv tuberkuloze
APRIL • 7.04. Svetski dan zdravlja
• 20.04.Međunarodni dan zaštite od buke
• 28.04. Svetski dan bezbednosti na radu
• TREĆA NEDELJA –Evropska nedelja imunizacije
MAJ • 10.05. Međunarodni dan fizičke aktivnosti KRETANJEM DO ZDRAVLJA
• 12.05. Međunarodni dan sestrinstva
• 15.05. Međunarodni dan porodice
• 20.05. Dan zdravih gradova
• 31.05. Svetski dan bez duvanskog dima
• TREĆA NEDELJA –Nacionalna nedelja zdravlja usta i zuba
JUN • 5.06. Svetski dan čovekove okoline
• 26.06. Međunarodni dan protiv zloupotrebe i krijumčarenja droge
JUL • 11.07. Svetski dan stanovništva
AVGUST • Prva nedelja Svetska nedelja dojenja
• 12.08. Međunarodni dan mladih
SEPTEMBAR • 10.09. Svetski dan prevencije samoubistva
• 11.09.Svetski dan prve pomoći
• Nedelja u trećoj nedelji meseca Svetski dan srca
• Četrdeseta nedelja u godini (kraj septembra-početak oktobra) Nacionalna nedelja promocije dojenja
OKTOBAR • Nacionalni mesec pravilne ishrane
• 1.10. Međunarodni dan starih
• 10.10. Svetski dan mentalnog zdravlja
• 16.10. Svetski dan hrane
• 17.10. Međunarodni dan borbe protiv siromaštva
NOVEMBAR • Mesec borbe protiv bolesti zavisnosti
• 14.11. Svetski dan borbe protiv šećerne bolesti
• 15.11. Međunarodni dan borbe protiv opstruktivnih bolesti pluća
• 20.11. Međunarodni dan deteta
DECEMBAR • 1.12. Svetski dan borbe protiv HIV/AIDS-a
• 3.12. Međunarodni dan osoba sa posebnim potrebama.

Izvor: www.batut.org.rs

Uvođenje elektronskog kartona

Uvođenje elektronskog kartona u Dom zdravlja Žabalj

Dom zdravlja Žabalj je, u okviru projekta Ministarstva zdravlja „Pružanje unapređenih usluga na lokalnom nivou″ - DILS, dobio računarsku opremu i finansijska sredstva za uvođenje zdravstvenog informacionog sistema. U prethodnom periodu izvršena je instalacija računarske opreme i sertifikovanog softvera za elektronski karton, kao i obuka zdravstvenog kadra za rad sa elektronskim kartonom. U narednom periodu, Dom zdravlja Žabalj će preći u završnu fazu implementacije elektronskog zdravstvenog kartona odnosno prelazak sa klasičnog papirnog zdravstvenog kartona na novi elektronski. Usled toga su mogući povremeni zastoji i sporiji rad službi u početku. Mole se pacijenti za razumevanje i strpljenje u slučaju ovakvih situacija.

Opširnije: Uvođenje elektronskog kartona