01/14 2021

Početak imunizacije protiv Covid-19

Dom zdravlja Žabalj je počeo sa imunizacijom protiv Covid-a, prvih dobrovoljno prijavljenih zdravstvenih radnika. Imunizacija je izvršena vakcinom proizvođača Pfizer - BioNTech. Više informacija o imunizaciji i načinu prijavljivanja možete pronaći na adresi: https://euprava.gov.rs.