10/14 2019

Obnovljen inventar u stomatološkoj službi

Zahvaljujući angažovanju člana opštinskog veća zaduženog za sport Zorana Šolaje, obnovljen je deo inventara u stomatološkoj službi. Dom zdravlja Žabalj se zahvaljuje Zoranu Šolaji u nadi da će se saradnja i dalje nastaviti.

Ortodontska ambulanta Žabalj

Školska zubna ambulanta Žabalj

Školska zubna ambulanta Gospođinci