Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Dom zdravlja na konferenciji zaštiti - pomozi

Zaposleni  DZ Žabalj su u okviru edukacije i u cilju  sprečavanja  nasilja u porodici prisustvovali sledećim događajima.

1.Projekat „ Zaustavi,zaštiti,pomozi-Snažniji institucionalni odgovor na rodno-zasnovano nasilje u Autonomnoj Pokrajini Vojvodine“. Trodnevnu akreditovanu  obuku “Efikasan odgovor zdravstvenog sistema u zaštiti  žene žrtve porodičnog i rodno-zasnovanog  nasilja“ koje je organizovao Medicinski fakultet u Novom Sadu uz pokroviteljstvo Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo i sredstvima donatora povereničkog fonda Ujedinjenih Nacija za podršku akcija eliminacije nasilja nad  ženama.

2.Promocija Posebnog  protokola sistema zdravstvene zaštite za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja. Promocija je odrzana 19.novembra na Svetski dan prevencije zlostavljanja i zanemarivanja dece u Institutu za javno  zdravlje Srbije  „Dr Milan Jovanović Batut“.

3. Godišnja konferencija mreže „ Život bez nasilja“. Koordinator je Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman a tema „ Istanbulska konvencija-od zakona do prakse“.