06/02 2015

Akreditacija DZ Žabalj

 

Dom zdravlja Žabalj je u toku prošle godine podneo Zahtev za sticanje akreditacije, Agenciji za akreditaciju RS, među prvima u južnobačkom okrugu.  Akreditacija je postupak ocenjivanja kvaliteta rada zdravstvene ustanove, na osnovu primene optimalnog nivoa utvrđenih standarda rada zdravstvene ustanove u određenoj oblasti zdravstvene zaštite. Akreditacija podrazumeva uvođenje procedura na osnovu kojih se radi sa pacijentima, a njen cilj je unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite i bezbednosti pacijenta.

U toku priprema za proces ocenjivanja naše ustanove, uz veliko zalaganje zaposlenih i finansijsku pomoć lokalne samouprave, izvršeni su obimni radovi na renoviranju centralne zgrade Doma zdravlja, kao i brojna unapređenja u organizaciji i radu naših službi.
Ocenjivački tim Agencije za akreditaciju je stigao u našu opštinu u nedelju 07. 06.2015. u 14 časova i boraviće do 09.06.2015. do 14 časova. U okviru procesa akreditacije Doma zdravlja Žabalj, pored razgovora sa stručnim timovima Doma zdravlja Žabalj, u ponedeljak  08.06.2015. spoljni ocenjivači su obavili razgovor sa fokus grupom iz lokalne zajednice koju čine predstavnici sveštenstva, osnovne i srednje škole, vrtića, centra za socijalni rad i lokalnih medija. Nakon toga obavljen je i razgovor sa grupom pacijenata - korisnika usluga DZ Žabalj.

Ovom akreditacijom naša opština dobija jednu moderniju zdravstvenu ustanovu podignutu na viši nivo, koja svakom stanovniku, bez izuzetaka pruža sveobuhvatnu, efektivnu i efikasnu zdravstvenu zaštitu i osećaj bezbednosti.